BTC Skyltar & Dekaler är ett reklamföretag i Östervåla som framställer skyltar, dekaler, banderoller, bildekorer, trycksaker mm.